Distincții

Considerăm că cele mai importante distincții pentru noi sunt fidelitatea și încrederea miilor de cumpărători ce trec pragul magazinelor noastre zilnic, de zeci de ani. Iar alături de aceștia, cei care ne premiază oferindu-ne seriozitate și promptitudine sunt partenerii noștri de afaceri, cu care căutăm să stabilim colaborări pe termen lung, bazate pe relații echitabile și de beneficii mutuale.

Cu toate acestea, nu putem să ne simțim altfel decât flatați, când ne sunt acordate premii ce vin să statueze plusvaloarea adusă economiei naționale de activitatea firmei RYLKE PROD.

A devenit tradiție pentru noi situarea pe podium în categoria în care activăm, în clasamentele și topurile naționale ce sunt realizate în semn de apreciere pentru implicarea fiecăreia dintre societățile respective.

Fiecare nou titlu, fiecare nouă apreciere, ne onorează și ne obligă totodată să menținem standardele atinse, oferind același angajament și pe viitor.

LISTA DE PREMII în succesiune cronologică: